Biuro:
Al. Solidarności 119/125 lok. 67
00-897 Warszawa
Siedziba:
ul. Van Gogha 9B/14A
03-188 Warszawa

Porady/Blog

Komu przysługuje zachowek?

Zachowek jest to roszczenie pieniężne, jakiego mogą żądać uprawnieni do zachowku, w stosunku do spadkobierców, a także w stosunku do osób obdarowanych przez spadkodawcę przed śmiercią. Osoba uprawniona nie może więc żądać wydania jakiejkolwiek rzeczy należącej do spadku. Czytaj dalej…

sobota
15
Listopad 2014
Komentowanie nie jest możliwe
Tagged

Co zawiera wyrok rozwodowy?

Sąd orzekając rozwód rozstrzyga o:
1. Winie – tzn. o tym, który z małżonków jest winny za rozkład pożycia małżeńskiego. Na zgodny wniosek stron Sąd zaniecha orzekania o winie.
2. Władzy rodzicielskiej – czy władza rodzicielska ma przysługiwać obydwojgu rodzicom czy tylko jednemu. Jeśli władza rodzicielska ma przysługiwać jednemu rodzicowi Sąd w wyroku ograniczy tą władze drugiemu. Czytaj dalej…

wtorek
04
Listopad 2014
Komentowanie nie jest możliwe
Tagged

Kiedy sąd nie da rozwodu

Sąd nie udzieli rozwodu małżonkom jeśli:

1. Przez rozwód ucierpi dobro małoletnich dzieci;
2. Ze względu na zasady współżycia społecznego;
3. Jeśli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny za rozkład pożycia małżeńskiego;
Czytaj dalej…

niedziela
02
Listopad 2014
Komentowanie nie jest możliwe
Tagged

Rodzicielski Plan Wychowawczy

Co powinien zawierać Rodzicielski Plan Wychowawczy?
Przede wszystkim należy wskazać kogo dotyczy Plan Wychowawczy. Należy podać imiona i nazwiska rodziców oraz małoletnich dzieci. Czytaj dalej…

wtorek
28
Październik 2014
Komentowanie nie jest możliwe
Tagged ,

Alimenty w czasie ciąży

Zgodnie z art. 142 krio Jeżeli ojcostwo mężczyzny niebędącego mężem matki zostało uwiarygodnione, matka może żądać, ażeby mężczyzna ten jeszcze przed urodzeniem się dziecka wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. Termin i sposób zapłaty tej sumy określa sąd. Czytaj dalej…

wtorek
13
Maj 2014
Komentowanie nie jest możliwe
Tagged

Separacja czy rozwód?

W sytuacji kiedy małżonkowie widzą szanse na pogodzenie się w przyszłości zamiast rozwodu mogą wystąpić do Sądu z wnioskiem o orzeczenie separacji. Separacja od rozwodu różni się wyłącznie tym, iż małżonkowie pozostający w separacji nie mogą zawrzeć nowego związku małżeńskiego. Czytaj dalej…

poniedziałek
05
Maj 2014
Komentowanie nie jest możliwe
Tagged ,

Alimenty między małżonkami i na dzieci

Alimenty między małżonkami. Możliwość domagania się alimentów od byłego małżonka ściśle wiąże się z ustaleniem winy rozkładu pożycia. Kwestię tą reguluje art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Czytaj dalej…

wtorek
11
Marzec 2014
Komentowanie nie jest możliwe
Tagged

Co grozi rodzicowi niewykonującemu ustalonych kontaktów z dzieckiem?

Rodzic, który nie pozwala spotykać się dziecku z drugim rodzicem zgodnie z orzeczeniem sądu naraża się na karę pieniężną.
Czytaj dalej…

wtorek
07
Styczeń 2014
Komentowanie nie jest możliwe
Tagged

Ustalenie ojcostwa, uznanie dziecka

Ustalenie ojcostwa i uznanie dziecka ma miejsce w sytuacji, gdy dziecko nie pochodzi z małżeństwa.
Czytaj dalej…

piątek
03
Maj 2013
Komentowanie nie jest możliwe
Tagged ,

Zaspokajanie potrzeb rodziny

Zgodnie z art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym”.
Każdy małżonek zobowiązany jest do tego aby zaspokajać potrzeby rodziny którą założył. Nie ma znaczenia czy małżonkowie mają dzieci czy też nie – obowiązek ten istnieje od daty zawarcia związku małżeńskiego. Często zdarza się, iż jeden z małżonków unika pokrywania zobowiązań związanych z utrzymaniem domu (np. opłaty za prąd, gaz, czynsz za mieszkanie, spłaty kredytu mieszkaniowego).
Czytaj dalej…

niedziela
14
Kwiecień 2013
Komentowanie nie jest możliwe
Tagged
Page 1 of 3123