Rodzicielski Plan Wychowawczy

Co powinien zawierać Rodzicielski Plan Wychowawczy?
Przede wszystkim należy wskazać kogo dotyczy Plan Wychowawczy. Należy podać imiona i nazwiska rodziców oraz małoletnich dzieci.
Następnie należy określić:
1. Komu będzie przysługiwała władza rodzicielska.
2. Z którym z rodziców dzieci będą mieszkać na stałe.
3. Jak mają wyglądać kontakty z dziećmi tego rodzica z którym dzieci nie będą mieszkać na stałe (najlepiej aby kontakty te zostały rozpisane jak najdokładniej np. w każdy drugi i czwarty weekend miesiąca od soboty od godz. 10:00 do niedzieli do godz. 18:00 w miejscu zamieszkania np. ojca).
4. Do której szkoły/przedszkola dzieci będą uczęszczały.
5. Który z rodziców będzie odpowiedzialny za rutynowe badania lekarskie dzieci, szczepienia, leczenie stomatologiczne.
6. Który z rodziców będzie płacił alimenty na rzecz dzieci i w jakiej wysokości.
7. W jaki sposób rodzice będą komunikować się ze sobą.
8. Podpisy rodziców.
W Planie Wychowawczym można zapisać, iż rodzice zobowiązują się do rozwiązywania problemów, wynikających z przyjętych w tym porozumieniu ustaleń na drodze dyskusji z poszanowaniem równości praw obu stron.