Porady on-line

Kancelaria świadczy również usługi on-line poprzez elektroniczną obsługę Klienta. Porady udzielane są 7 dni w tygodniu.

Celem uzyskania pomocy prawnej on-line należy:

  1. Wypełnić poniższy formularz oraz załączyć skany koniecznych do udzielenia porady prawnej dokumentów.
  2. Oczekiwać zwrotnej odpowiedzi w ciągu 24 h z zaproponowaną ceną za daną usługę.
  3. W przypadku akceptacji ceny dokonać wpłaty uzgodnionej kwoty na konto:

Kancelaria Radcy Prawnego Iwona Zubrzycka-Zięba
z siedzibą w Warszawie (03-188)
przy ul. Van Gogha 9B/14A
mBank nr rachunku
11 1140 2004 0000 3802 7820 7898

Minimalne honorarium za udzielenie porady to kwota 50 zł wynagrodzenia plus 23% VAT. Faktury VAT wysyłamy listem poleconym.

Porady on-line