E-sąd

Korzyści elektronicznego postępowania upominawczego

Złóż pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym z opłatą 4-krotnie niższą niż tradycyjny wpis sądowy.

Kancelaria oferuje prowadzenie spraw przed e-sądem , co umożliwi sporządzanie i wnoszenie pozwów w formie elektronicznej tzw. elektroniczne postępowanie upominawcze art. 50528 Kodeksu Postępowania Cywilnego, który obowiązuje od dnia 01.01.2010 r.

Elektroniczne postępowanie upominawcze stosuje się w sprawach o zapłatę, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego (nie ma konieczności przesłuchiwania świadków, sporządzenia opinii biegłych, itp.)

Niezależnie od tego, czy Klient mieszka w Warszawie, Gdańsku, czy gdziekolwiek indziej w Polsce, może uzyskać nakaz zapłaty zobowiązący dłużnika do zapłaty z e-sądu.

Szczegółowe informacje o elektronicznym postępowaniu upominawczym można znaleźć pod adresem

Korzyści elektronicznego postępowania upominawczego:

  1. wnoszenie pozwu przez internet za pomocą portalu znajdującego się pod adresem www.e-sad.gov.pl (brak konieczności wysłania pozwu w formie papierowej);
  2. uzyskanie nakazu zapłaty w krótszym czasie niż w „zwykłym” postępowaniu, już po ok. 2 miesiącach od dnia wniesienia pozwu do e-sądu;
  3. opłata sądowa jest 4-krotnie niższa niż tradycyjny wpis sądowy, np. w sytuacji gdy dochodzimy zapłaty 80.000 zł w „zwykłym” postępowaniu opłata sądowa wynosiłaby 5% wartości sporu a więc 4.000 zł, zaś w postępowaniu elektronicznym 1.000 zł;
  4. z postępowania elektronicznego mogą korzystać przedsiębiorcy, jak również osoby fizyczne chcące odzyskać niewielki dług;
  5. właściwością e-sądu objęte jest całe terytorium Polski, co w praktyce oznacza, że pozew o zapłatę może wnieś każdy zainteresowany, o ile zadłużenie powstało w Polsce;
  6. Klient zainteresowany pomocą prawną w odzyskaniu należności może zlecić prowadzenie sprawy naszej Kancelarii bez konieczności osobistego spotkania.