Obsługa prawna firm

Kancelaria Radcowska oferuje kompleksową obsługę prawną firm, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółek prawa handlowego.

Oferujemy kompleksową obsługę, poczynając od pomocy w założeniu przedsiębiorstwa (skonstruowania umowy, złożeniu dokumentów rejestrowych) poprzez doradztwo w następujących dziedzinach działalności:

  1. sporządzaniu pisemnych opinii i udzielaniu porad prawnych, opiniowaniu umów;
  2. konstruowaniu umów handlowych, udział w negocjacjach;
  3. obsługa organów spółek handlowych (projekty uchwał, protokołów walnych zgromadzeń);
  4. prawa upadłościowego;
  5. opracowywania regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego;
  6. windykacja należności oraz prowadzenie spraw w postępowaniu egzekucyjnym (skarga na czynności komornika, wniosek o wyjawienie majątku, powództwo przeciwegzekucyjne);
  7. reprezentacji we wszelkiego rodzaju postępowaniach sądowych;
  8. pomoc prawna w sprawach ze stosunku pracy.

Kancelaria oferuje rozliczenie na podstawie ustalonej ilości godzin w ramach miesięcznego pakietu usług lub bez ograniczeń czasowych według stałego abonamentu. Obsługa prawna może dotyczyć również pojedynczych zleceń.

Na każdym etapie współpracy zapewniamy zaangażowanie oraz indywidualne traktowanie każdej powierzonej nam sprawy.

Obsługa prawna przedsiębiorstw już od 500 zł + VAT miesięcznie.