O mnie

Radca Prawny Iwona Zubrzycka-Zięba

Radca Prawny Iwona Zubrzycka-Zięba

Upadłość konsumencka – adwokat w Warszawie

Upadłość konsumencka jest dla osób które chcą pozbyć się swojego zadłużenia, odzyskać płynność finansową i stabilną sytuację majątkową. Nasza kancelaria w Dzielnicy Białołęka pomaga osobom w trudnej sytuacji finansowej które chcą złożyć do Sądu wniosek o ogłoszenie upadłości. Pomagamy przygotować dokumenty w oparciu o które Sąd podejmuje decyzje. Analizujemy sytuację dłużnika i wyznaczamy cele możliwe do osiągnięcia. Gwarantujemy wsparcie w kontaktach z syndykiem, sędzią-komisarzem i przygotowanie koniecznych pism w toku postępowania upadłościowego.

 

Jaki akt prawny reguluje upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencką reguluje Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.

 

Kiedy można złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość można złożyć gdy dłużnik nie jest w stanie regulować swoich bieżących zobowiązań finansowych.

 

Czy wniosek o upadłość może złożyć dłużnik nieposiadający majątku?

Tak, w sytuacji gdy dłużnik nie może na bieżąco regulować swoich zobowiązań, pomimo faktu, iż nie ma majątku, może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

 

Czy wniosek o upadłość konsumencką może złożyć osoba prowadząca działalność gospodarczą?

Nie, upadłość dotyczy jedynie osób fizycznych. Przedsiębiorca może złożyć wniosek gdy wykreśli swoją działalność z ewidencji działalności gospodarczej.

 

Czy w postępowaniu upadłościowym zostaną umorzone wszystkie długi?

Nie, umorzenie długów może dotyczyć jedynie długów które powstały przed ogłoszeniem upadłości.

Sąd nie może umorzyć ani rozłożyć na raty długów alimentacyjnych, długów z tytułu rent i odszkodowań, długów z orzeczeń karnych i w sprawach o wykroczenia.

 

Jakie dokumenty należy przygotować do wniosku o ogłoszenie upadłości?

Umowy dotyczące zaciągniętych kredytów i pożyczek, wezwania do zapłaty od wierzycieli, dokumenty dotyczące prowadzonych postępowań sądowych o zapłatę, dokumenty otrzymywane od komornika. Jeśli upadłość konsumencka połączona jest z trudną sytuacją życiową dłużnika należy przygotować np. dokumentację medyczną, opinie lekarzy itp.

 

Do którego Sądu złożyć wniosek?

Sądem właściwym do rozpatrzenia upadłości konsumenckiej jest Sąd gospodarczy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (pobytu) dłużnika.

 

Ile kosztuje wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Opłata sądowa od wniosku wynosi 30 zł i należy ją uiścić na konto Sądu. Jeśli w imieniu dłużnika działa pełnomocnik wymagana jest również opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Do kosztów postępowania upadłościowego należy doliczyć koszty wynagrodzenia syndyka od kilku do kilkunastu tysięcy ( w zależności od wartości majątku który ma być spieniężony). Wynagrodzenie syndyka pokrywane jest ze środków, jakie uzyska syndyk po zlicytowaniu majątku upadłego, a więc z masy upadłościowej. Syndyk otrzymuje wynagrodzenie dopiero po zakończeniu postępowania upadłościowego.

 

Czy Sąd może nie uwzględnić wniosku o ogłoszenie upadłości?

Tak, Sąd może oddalić wniosek jeśli z wniosku nie wynika, ze dłużnik jest osobą całkowicie niewypłacalną.

 

Czy syndyk może sprzedać majątek który dłużnik otrzymał po ogłoszeniu upadłości?

Tak, jeśli dłużnik otrzyma majątek np. w drodze darowizny lub w wyniku spadkobrania po ogłoszeniu upadłości syndyk będzie mógł go spieniężyć.

 

Czy syndyk sprzeda cały majątek dłużnika?

Standardowe wyposażenie domu czy mieszkania nie będzie spieniężone przez syndyka. Luksusowy sprzęt znacznej wartości może być jednak wykorzystany do spłaty zadłużenia. Syndyk nie zajmie przedmiotów codziennego użytku jak również przedmiotów koniecznych do nauki.

 

Czy syndyk zajmie wynagrodzenie dłużnika?

Tak, syndyk zajmie wynagrodzenie dłużnika jednak ochronie podlega połowa wynagrodzenia, nie mniej jednak niż kwota opowiadająca minimalnemu wynagrodzeniu za pracę.

 

Czy syndyk zajmie emeryturę i rentę?

Tak, jednak nie więcej niż 25% świadczenia. Emerytura i renta podlegają ochronie w wysokości 75% świadczenia. Uwaga – tej ochronie nie podlega emerytura pobierana przez dłużnika z zagranicy.

 

Czy syndyk zajmie świadczenie 500+?

Nie, syndyk nie może zająć świadczenia 500 + ani tez innego świadczenia rodzinnego (np. zasiłku rodzinnego czy pielęgnacyjnego).

 

Czy można zwiększyć kwotę wolną od zajęcia?

Upadły (a także sam syndyk) może złożyć do sędziego-komisarza wniosek o wyższą kwotę wolną od zajęcia niż wynika to z przepisów.

 

Upadłość konsumencka – Twój adwokat od upadłości w Warszawie. Upadłość konsumencka jest prawem każdej osoby, która wpadła w problemy finansowe. Istotą nowelizacji ustawy upadłościowej jest zasada humanitaryzmu. Daje możliwość wyjścia ze spirali zadłużenia w sposób dla nas spokojny i godny. Upadłość konsumencka daje również oddłużenie i komfort psychiczny, przywrócenie normalnych warunków życiowych, nowy start dla osób, które borykają się z długami. W wyjątkowych sytuacjach Sąd może umorzyć wszelkie zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty. Kancelaria pomoże ją uzyskać praktycznie bez stawiania się w sądzie i bez wychodzenia z domu. Pozwól sobie pomóc. Zapraszam do kontaktu. Kancelaria prawna Warszawa Tarchomin, Białołęka, Prawnik, radca prawny Iwona Zubrzycka – Zięba. Tel. 606 733 230.

Z Kancelarią współpracuje zespół prawników specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa, których merytoryczne przygotowanie i kwalifikacje gwarantują zaangażowanie oraz efektywność działania.

Kancelaria pozostaje w pełnym kontakcie z notariuszami, tłumaczami przysięgłymi, komornikami sądowymi oraz rzecznikiem patentowym.