Cennik

Kancelaria stosuje następujące sposoby rozliczeń

Wynagrodzenie godzinowe – wysokość uzależniona jest od liczby przepracowanych godzin;

Wynagrodzenie ryczałtowe– wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną;

Wynagrodzenie za poszczególne usługi – wysokość wynagrodzenia jest stała i ustalona z góry.

Koszt porady prawnej – od 150 zł + Vat;

Koszt sporządzenia pisma procesowego (pozwu, wniosku, zażalenia itp.) – od 400 zł + Vat;

Koszt reprezentacji na rozprawie sądowej – od 400 zł + Vat;

Koszt sporządzenia opinii prawnej – od 400 zł + Vat;

Poniżej przykładowe stawki minimalne za prowadzenie poszczególnych spraw przed Sądami Powszechnymi ustalone przez Ministra Sprawiedliwości.

6. [Stawki minimalne] Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

  1. do 500 zł – 90 zł;
  2. powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
  3. powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
  4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
  5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
  6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
  7. powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
  8. powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
  9. powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Do podanych wyżej kwot należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%