Alimenty w czasie ciąży

Zgodnie z art. 142 krio Jeżeli ojcostwo mężczyzny niebędącego mężem matki zostało uwiarygodnione, matka może żądać, ażeby mężczyzna ten jeszcze przed urodzeniem się dziecka wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. Termin i sposób zapłaty tej sumy określa sąd.

Do chwili urodzenia dziecka, jego matka może żądać alimentów od ojca nienarodzonego dziecka, jeżeli jego ojcostwo jest uwiarygodnione. Uprawdopodobnienie podlega ogólnym regułom dowodowym i wystarczy wykazanie, że dany mężczyzna jest najbardziej prawdopodobnym ojcem, ale do czasu urodzenia się dziecka kwestia ojcostwa nie może być definitywnie rozstrzygnięta.

W celu uwiarygodnienia ojcostwa można powołać takie środki dowodowe, jak pisemne oświadczenie osób trzecich lub nieformalne przesłuchanie strony, uczestnika postępowania czy osób trzecich.

Domniemany ojciec dziecka ma obowiązek wyłożenia z góry sumy potrzebnej na pokrycie kosztów utrzymania matki w okresie porodu oraz kosztów utrzymania dziecka za pierwsze trzy miesiące po jego urodzeniu, co ma na celu zabezpieczenie ich egzystencji. Suma pieniędzy która ma wyłożyć ojciec dziecka powinna odpowiadać pełnym kosztom trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu i trzymiesięcznym kosztom utrzymania dziecka po porodzie.
W wypadku ustalenia po urodzeniu dziecka, że jego ojcem jest jednak ktoś inny, mężczyzna który wyłożył kwotę wskazaną w art. 142 k.r.o. może żądać jej zwrotu od matki dziecka. Podobna sytuacja powstanie wówczas, gdy powództwo o ustalenie ojcostwa nie zostanie wytoczone w ciągu trzech miesięcy od dnia urodzenia dziecka (art. 754 k.p.c.) albo gdy pozew zostanie przez powódkę cofnięty, a sąd wyrazi na to zgodę.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług prawnych. Zapewniamy indywidualne podejście do każdej sprawy. Oferujemy porady prawne. Kancelaria prawna Warszawa Wola, Tarchomin, Białołęka, woj. mazowieckie. Prawnik, radca prawny Iwona Zubrzycka – Zięba. Tel. 606 733 230.