Koszty utrzymania dziecka

W sprawach, w których jeden z rodziców dochodzi od drugiego rodzica zasądzenia alimentów na małoletnie dziecko konieczne jest wyliczenie średnich miesięcznych kosztów utrzymania dziecka.
Koszty te powinny być potwierdzone dołączonymi do pozwu rachunkami i dowodami opłat, zakupów.
Na średnie miesięczne koszty utrzymania małoletniego dziecka mogą składać się następujące wydatki:

1. Opłata za szkołę;
2. Opłata za przedszkole, żłobek, nianię;
3. Koszty dojazdu do szkoły;
4. Lekcje prywatne;
5. Podręczniki, książki, czasopisma;
6. Kino, basen, zajęcia ruchowe, inne rozrywki i hobby;
7. Koszty wizyt lekarskich, leków, szczepień;
8. Odzież, sprzęt sportowy;
9. Koszty wyjazdów wakacyjnych, zimowych (ferie), wycieczek szkolnych, obozów;
10. Żywność;
11. Środki higieny;
12. Koszty związane z mieszkaniem (domem) – część kredytu mieszkaniowego, opłaty za wynajem mieszkania, podatku od nieruchomości, część czynszu, opłaty za prąd, gaz, internet, wodę, ogrzewanie.
Koszty występujące jeden raz w roku np. koszt wyjazdu na wakacje dzieli się na 12 miesięcy i taki koszt miesięczny uwzględnia się w średnich miesięcznych kosztach utrzymania dziecka.