Czy można zrzec się alimentów?

Przepisy dotyczące obowiązku alimentacyjnego są przepisami bezwzględnie obowiązującymi (art. 128 i nast. krio). Oznacza to, iż nie można ich uchylić w drodze umowy bądź innej czynności prawnej.

Roszczeń alimentacyjnych nie można się zrzec (np. podpisując umowę o zrzeczenie się alimentów) aczkolwiek można ich nie dochodzić od osoby zobowiązanej. Np. żona, ze swej wyłącznej woli, nie będzie dochodzić alimentów od byłego męża.

Podpisana umowa o zrzeczeniu się alimentów jest umowa nieważną (niezgodną z prawem). Nie może stanowić podstawy dochodzenia jakiegokolwiek roszczenia.

Ze względu na fakt, iż roszczenia alimentacyjne mają charakter ściśle osobisty, nie można ich również przenieść na inną osobę.