Ograniczenie liczby osób dziedziczących w zastępstwie dziadków (zmiana art. 934 kc)

Od 15 listopada 2023 roku obowiązuje ważna zmiana w prawie spadkowym, która może mieć istotny wpływ na dziedziczenie. Przede wszystkim, dalsze pokolenia stracą możliwość dziedziczenia. Wyłączeni z dziedziczenia będą dalsi zstępni dziadków spadkodawcy, czyli cioteczne lub stryjeczne wnuki oraz kolejne pokolenia.

W praktyce oznacza to, że od teraz do dziedziczenia uprawnieni są:

  • dziadkowie,
  • dzieci dziadków (czyli wujowie i ciotki),
  • ich dzieci (czyli rodzeństwo stryjeczne).

Jest to istotna zmiana, która może wpłynąć na proces dziedziczenia.

Nowe przepisy mają zastosowanie w przypadku spadków, które otwierają się po 15 listopada 2023 r.. Dla osób zmarłych przed tą datą, obowiązują stare przepisy dotyczące dziedziczenia przez zstępnych dziadków.