Testament wzajemny: Co to jest i jak działa?

Testament wzajemny jest zawierany pomiędzy dwoma stronami, zwykle małżeństwem lub partnerami życiowymi, którzy wspólnie decydują o przeznaczeniu swojego majątku po swojej śmierci.

W testamencie wzajemnym określa się szczegółowe warunki dotyczące dziedziczenia majątku po śmierci jednego z partnerów. Może to obejmować przekazanie określonych nieruchomości, pieniędzy, dóbr osobistych lub innych aktywów na rzecz pozostałego partnera. Można również zamieścić zapis że partner/małżonek do całości spadku powołuje drugiego partnera/ małżonka (bez wymieniania składników majątku).

Testament wzajemny choć nie musi – powinien zostać sporządzony przez notariusza.

Testament wzajemny może być ważnym narzędziem planowania spadku dla małżeństw i partnerów życiowych, którzy chcą zapewnić, że po ich śmierci ich majątek zostanie przekazany drugiej osobie według ich życzenia. Dzięki temu dokumentowi można uniknąć sporów dotyczących dziedziczenia majątku oraz zapewnić finansową ochronę dla pozostałego współmałżonka lub partnera życiowego.