Ile kosztuje zasiedzenie?

Osoba na rzecz której Sąd stwierdza zasiedzenie nieruchomości musi zapłacić podatek. Kwestię tą reguluje Ustawa z dn. 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

Nabywca nieruchomości musi złożyć zeznanie podatkowe w terminie miesiąca od dnia powstania zobowiązania podatkowego, tj. od dnia wydania przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia własności w drodze zasiedzenia. Podatek należy zapłacić w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji Urzędu Skarbowego.

Podatek od zasiedzenia stanowi 7% wartości nabytej w drodze zasiedzenia nieruchomości.

Opłata od wniosku o zasiedzenie.

Od wniosku o zasiedzenie należy uiścić opłatę sądową. Wynosi ona  2.000 zł (zgodne z art. 40 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Opłatę tą uiszczamy na numer konta bankowego Sądu do którego wnosimy sprawę. Numer konta podany jest na stronie internetowej Sądu i zazwyczaj opisany jest jako: „Dochody budżetowe (wpisy sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych i karnych)”. Potwierdzenie dokonania opłaty załączamy do wniosku.

Sprawy są rozpatrywane w trybie postępowania nieprocesowego przez sąd rejonowy w okręgu którego położona jest nieruchomość (art. 606 kpc).

Opinia biegłego.

W sprawach o zasiedzenie głównym dowodem w sprawie są zeznania świadków oraz przesłuchanie stron, zdarza się jednak że Sąd powołuje biegłego. Koszt opinii biegłego w Warszawie zazwyczaj wynosi ok. 2 000 zł.

Wynagrodzenie dla Kancelarii:

Wynagrodzenie dla Kancelarii jest uzależnione od wartości nieruchomości której zasiedzenia żądamy i wynosi ono np.:

  1. wartość nieruchomości powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
  2. wartość nieruchomości powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
  3. wartość nieruchomości powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;

Do w/w kwot należy doliczyć Vat.

Kancelaria prawna Warszawa Tarchomin, Białołęka, woj. mazowieckie. Adwokat od zasiedzenia Warszawa, prawnik, radca prawny Iwona Zubrzycka – Zięba.

Kontakt tel. 606 733 230. Godziny pracy: Pn. – Pt. godz. 9–18.